Levande mattraditioner

På Isof arbetar vi för att samla in och dokumentera den stora mångfald av mattraditioner som finns i Sverige.

logga levande traditioner

Vad äter vi, och när, hur och varför? Mat hör ihop med människans överlevnad, men också med sociala mönster – kring maten skapas möten, upplevelser och traditioner. Det gäller såväl framtagning av råvarorna som tillagning av maten och rutiner kring måltiden.

Mattraditioner finns runt oss alla, överallt och hela tiden. Vid de stora högtiderna och i vardagen. Vissa av dem är gamla, andra är nya och många är en blandning av både gammalt och nytt.

Levande traditioner – förteckning över immateriella kulturarv i Sverige 

Institutet för språk och folkminnen (Isof) har det övergripande ansvaret för arbetet med Unescos konvention om tryggande av det immateriella kulturarvet i Sverige.  Syftet med konventionen är bland annat att föra vidare kulturell mångfald, mänsklig skaparkraft, traditioner och uttryck från det förflutna till kommande generationer och att höja medvetandet om immateriella kulturarv. Kopplat till arbetet med konventionen finns en förteckning över levande immateriella kulturarv, dit alla som vill kan skicka in förslag.

Berätta om dina mattraditioner!

Har du något förslag på mattraditioner som skulle passa i förteckningen? Skicka in ditt förslag här! Länk till annan webbplats.

Levande mattraditioner

Norsfiske, pitepalt, semlor, fika och smörgåsbord...

På webbplatsen levandetraditioner.se Länk till annan webbplats. kan du läsa mer om olika mattraditioner i Sverige.

Uppdaterad 14 augusti 2021

INSTITUTET FÖR SPRÅK OCH FOLKMINNEN

Isof, Institutet för språk och folkminnen, är en myndighet med uppgift att bedriva språkvård och på vetenskaplig grund öka, levandegöra och sprida kunskaper om språk, dialekter, folkminnen, namn och andra immateriella kulturarv i Sverige.


Gå till institutets webb: www.isof.se Länk till annan webbplats.