Jordbruket och maten

Maten och jordbruket går hand i hand. På 1870-talet inleddes en revolutionerande förändring som flyttade oss från självhushåll till dagens konsumtionssamhälle.

Uppdaterad 27 april 2020

INSTITUTET FÖR SPRÅK OCH FOLKMINNEN

Isof, Institutet för språk och folkminnen, är en myndighet med uppgift att bedriva språkvård och på vetenskaplig grund öka, levandegöra och sprida kunskaper om språk, dialekter, folkminnen, namn och andra immateriella kulturarv i Sverige.


Gå till institutets webb: www.isof.se Länk till annan webbplats.