Maten som kulturarv

Mat och måltider är en viktig del av vårt kulturarv, ett kulturarv som hela tiden förändras och utvecklas i mötet mellan gammalt och nytt.

Uppdaterad 08 september 2020

INSTITUTET FÖR SPRÅK OCH FOLKMINNEN

Isof, Institutet för språk och folkminnen, är en myndighet med uppgift att bedriva språkvård och på vetenskaplig grund öka, levandegöra och sprida kunskaper om språk, dialekter, folkminnen, namn och andra immateriella kulturarv i Sverige.


Gå till institutets webb: www.isof.se Länk till annan webbplats.