Kött

I äldre tider åt man inte lika mycket kött som vi gör i dag. Men köttet var en viktig och uppskattad del av kosten, och efter jakt eller slakt togs alla delar på djuret omhand.

Uppdaterad 14 juli 2021

INSTITUTET FÖR SPRÅK OCH FOLKMINNEN

Isof, Institutet för språk och folkminnen, är en myndighet med uppgift att bedriva språkvård och på vetenskaplig grund öka, levandegöra och sprida kunskaper om språk, dialekter, folkminnen, namn och andra immateriella kulturarv i Sverige.


Gå till institutets webb: www.isof.se Länk till annan webbplats.