Ägg

I äldre tid fanns det inga ägg under stora delar av året, och äggen hade därför ingen stor roll i kosthållet. Men i södra Sverige var tillgången betydligt bättre, och i Skåne har ägg huvudrollen i de berömda landskapsrätterna äggakaka och spettekaka.

Uppdaterad 12 januari 2024

INSTITUTET FÖR SPRÅK OCH FOLKMINNEN

Isof, Institutet för språk och folkminnen, är en myndighet med uppgift att bedriva språkvård och på vetenskaplig grund öka, levandegöra och sprida kunskaper om språk, dialekter, folkminnen, namn och andra immateriella kulturarv i Sverige.


Gå till institutets webb: www.isof.se Länk till annan webbplats.