Ål

Anguilla anguilla

Ålen föds i Sargassohavet, vandrar hit för att efter många år fortplanta sig och avsluta sitt liv på födelseplatsen. Den är en gåtfull fisk som tidigare fiskats i stora mängder, framförallt i den fas där den har ätit upp sig inför den långa vandringen tillbaka till Sargassohavet. Den är då mycket fet.

Allt eftersom vattendrag har reglerats och blockerats med dammar, har ålens vandringsleder stängts av och de senaste hundra åren förknippar vi främst ålfisket med Skånes södra kust. Den har fångats i ålkistor, ålhommor, ållanor och mindre ryssjor, men också med långrev. Ålen har anrättats på många olika vis, som rökt, kokt eller stekt. Framför allt den luade ålen har blivit känd i Skåne. Den saltas först för att sedan grillas och rökas. Förr spelade också saltad ål en viktig roll kring Hanöbukten. I dag är ålen rödlistad.

Länkar

Havs- och vattenmyndigheten: Ål Länk till annan webbplats.

SLU Artdatabanken: Ål (Anguilla anguilla) Länk till annan webbplats.

Kommentarer

  Du måste vara inloggad för att få kommentera

  Stängd för fler kommentarer

  300
  Uppdaterad 08 december 2021

  INSTITUTET FÖR SPRÅK OCH FOLKMINNEN

  Isof, Institutet för språk och folkminnen, är en myndighet med uppgift att bedriva språkvård och på vetenskaplig grund öka, levandegöra och sprida kunskaper om språk, dialekter, folkminnen, namn och andra immateriella kulturarv i Sverige.


  Gå till institutets webb: www.isof.se Länk till annan webbplats.