Långa

Molva molva

Långa illustrerad i färg.

Illustration av Wilhelm von Wright till boken Skandinaviens fiskar (utgiven 1836-1857).

Långan är besläktad med torsken och kan väga upp till 35 kilo och bli 1,8 meter lång. Vanligtvis ligger vikten på 2–6 kilo i våra vatten. Långan är en typisk västkustfisk och förekommer i Nordsjön, Skagerack och Kattegatt medan den är sällsynt i Öresund.

Långan betraktas som en mycket god matfisk och kan anrättas på en mängd olika sätt. Kan ätas färsk eller saltad. Förr fångades långan vid svenska västkusten och bereddes till klippfisk eller saltades till kabeljo. När den torkades spjälad kallades den spillånga.

Långan anses vara bäst till beredning av lutfisk. Något som vi i dag förknippar med julen, men som i äldre tid ingick både i mathållningen under fastan och vid högtider. Långan fångades förr med långrev av svenska fiskare väster om Skottland i det berömda backefisket. Numera förekommer det inte längre på grund av internationella fångstbegränsningar. Den långa som idag äts på julborden är importerad men lutas och bereds i Sverige enligt gamla traditioner.

Länkar

Havs- och vattenmyndigheten: Långa Länk till annan webbplats.

SLU Artdatabanken: Långa (Molva molva) Länk till annan webbplats.

Kommentarer

  Du måste vara inloggad för att få kommentera

  Stängd för fler kommentarer

  300
  Uppdaterad 08 december 2021

  INSTITUTET FÖR SPRÅK OCH FOLKMINNEN

  Isof, Institutet för språk och folkminnen, är en myndighet med uppgift att bedriva språkvård och på vetenskaplig grund öka, levandegöra och sprida kunskaper om språk, dialekter, folkminnen, namn och andra immateriella kulturarv i Sverige.


  Gå till institutets webb: www.isof.se Länk till annan webbplats.