Abborre

Perca fluvuatilis

Abborre illustrerad i färg.

Illustration av Wilhelm von Wright till boken Skandinaviens fiskar (utgiven 1836-1857).

Abborre lever i både sött och bräckt vatten och är en av våra vanligaste och mest uppskattade matfiskar. Abborren finns i våra insjöar och i det bräckta vattnet i östersjökustens skärgård. Abborren blir stor i näringsrika sjöar men kan i sura och näringsfattiga vatten bilda täta bestånd av småvuxna ”tusenbröder”.

Abborre är ett nordiskt ord, som tros betyda 'vara borstig, försedd med vassa taggar'. Den kan kallas för flera olika namn och olika slags typer av abborre har också noterats. Vid Vättern skiljer man till exempel på starrabborre eller vassbuk, som leker i vassen och stenabborre, som leker senare, på stengrund.

Den fångades på våren, i samband med leken och under sommaren i mjärdar och nät. För att underlätta fångsten kunde man bygga risvasar nära stränderna, eftersom abborren fäster rommen på växter och leker bland vass och ris.

Den torkades ofta förr för vinterförvaring, men har också mjölksyrats.

Kommentarer

  Du måste vara inloggad för att få kommentera

  Stängd för fler kommentarer

  300
  Uppdaterad 08 december 2021

  INSTITUTET FÖR SPRÅK OCH FOLKMINNEN

  Isof, Institutet för språk och folkminnen, är en myndighet med uppgift att bedriva språkvård och på vetenskaplig grund öka, levandegöra och sprida kunskaper om språk, dialekter, folkminnen, namn och andra immateriella kulturarv i Sverige.


  Gå till institutets webb: www.isof.se Länk till annan webbplats.