Olika fiskarter

Här hittar du information om fiskarter som finns omskrivna som matfiskar i våra arkiv. Det finns många fler som betraktats som matfisk, och de har varierat under århundradena. Det finns också fiskarter som kommit till nytta på annat sätt, till exempel inom folkmedicinen, men de finns inte med här i Matkult.se.

Uppdaterad 10 december 2020

INSTITUTET FÖR SPRÅK OCH FOLKMINNEN

Isof, Institutet för språk och folkminnen, är en myndighet med uppgift att bedriva språkvård och på vetenskaplig grund öka, levandegöra och sprida kunskaper om språk, dialekter, folkminnen, namn och andra immateriella kulturarv i Sverige.


Gå till institutets webb: www.isof.se Länk till annan webbplats.