Berättelser från arkivet

Här har vi plockat ut några längre berättelser från arkivet om fisk och fiske. Klicka på citatet för att läsa hela berättelsen.

Oftast blir det kvinnornas göra att röka strömmingen, men ibland kan man finna hela familjen samlad kring ugnen

Anna Hedin, Gävle, Gästrikland

Därefter skulle båten göras ren och därmed måste alla hjälpa till, ty fiskfjällen sutto hårdt fast.

Elsa Gustafson, Bergön, Hälsingland

Af benen beredes benmjöl och af simblåsan och andra invärtes skinn beredes klarskinn.

Margit von Bahr, Grundsund, Bohuslän

Fisk och potatis skall fiskaren hava en gång om dagen, oftast blir detta på kvällen.

Ingrid Wallentin, Käringön, Bohuslän

Visserligen skulle dom inte ha tid med fisket nu under slåttern, men vi måste ha lite mat också

Siri Nyberg, Alnö

Uppdaterad 10 december 2020

INSTITUTET FÖR SPRÅK OCH FOLKMINNEN

Isof, Institutet för språk och folkminnen, är en myndighet med uppgift att bedriva språkvård och på vetenskaplig grund öka, levandegöra och sprida kunskaper om språk, dialekter, folkminnen, namn och andra immateriella kulturarv i Sverige.


Gå till institutets webb: www.isof.se Länk till annan webbplats.