Siklöja

Coregonus albula

Siklöja illustrerad i färg.

Illustration av Wilhelm von Wright till boken Skandinaviens fiskar (utgiven 1836-1857).

Siklöja har många olika namn, i Dalarna kallas den för Bliktur.

Siklöjan är en liten blank fisk, lik sillen men med laxfiskens karaktäristiska fettfena. Siklöjan är en uppskattad matfisk som äts helstekt eller rökt. Av rommen görs den värdefulla löjrommen.

Bästa säsong för siklöjan är tidig sommar medan bästa säsong för rommen givetvis är under lekperioden under hösten. Löjrom heter på finlandssvenska mujka. Först under andra halvan av 1900-talet började man ta tillvara löjrom i större skala i Norrbotten. Kalix löjrom har idag EU:s SUB, skyddad ursprungsbeteckning.

Siklöja i Kokboken

Text

Kommentarer

  Du måste vara inloggad för att få kommentera

  Stängd för fler kommentarer

  300
  Uppdaterad 19 januari 2021

  INSTITUTET FÖR SPRÅK OCH FOLKMINNEN

  Isof, Institutet för språk och folkminnen, är en myndighet med uppgift att bedriva språkvård och på vetenskaplig grund öka, levandegöra och sprida kunskaper om språk, dialekter, folkminnen, namn och andra immateriella kulturarv i Sverige.


  Gå till institutets webb: www.isof.se Länk till annan webbplats.