Mört

Rutilus rutilus

Mört illustrerad i färg.

Illustration av Wilhelm von Wright till boken Skandinaviens fiskar (utgiven 1836-1857).

Mört är vår vanligaste karpfisk. De blir ofta inte längre än 20–30 centimeter långa, lever i insjöar och bäckar, men även i Östersjön.

Mörten fiskades förr i stora mängder, särskilt under lektiden på våren. Den har lagts in som surfisk i norra delen av landet och även torkats för vinterförvaring. I södra delen av landet har mörten inte varit lika uppskattad som matfisk. Särskilt i senare tid har den mest betraktats som en skräpfisk som människor bara åt i nödfall. Annars var det grismat eller ”kattfisk”. Mörten användes också som bete på större fiskeredskap.

Mört i Kokboken

Kommentarer

  Du måste vara inloggad för att få kommentera

  Stängd för fler kommentarer

  300
  Uppdaterad 08 december 2021

  INSTITUTET FÖR SPRÅK OCH FOLKMINNEN

  Isof, Institutet för språk och folkminnen, är en myndighet med uppgift att bedriva språkvård och på vetenskaplig grund öka, levandegöra och sprida kunskaper om språk, dialekter, folkminnen, namn och andra immateriella kulturarv i Sverige.


  Gå till institutets webb: www.isof.se Länk till annan webbplats.