Öring

Salmo trutta

Öring påträffas över nästan hela Sverige i olika bestånd; havsöring, insjööring och bäcköring. Beroende på var de lever skiljer man på öringar som är havsvandrande eller lever i insjö respektive bäckar.

De havsvandrande bestånden har, precis som laxen, kläckts i sötvatten och efter några år vandrat ut i havet. När de sedan vuxit till sig vandrar de tillbaka till sin födelsebäck eller å för att leka. Till skillnad från laxen är öringen mindre benägen att lämna kusten. Den har en mängd olika benämningar, till exempel bäckforell, börsting och grålax (på Gotland).

Kommentarer

  Du måste vara inloggad för att få kommentera

  Stängd för fler kommentarer

  300
  Uppdaterad 08 december 2021

  INSTITUTET FÖR SPRÅK OCH FOLKMINNEN

  Isof, Institutet för språk och folkminnen, är en myndighet med uppgift att bedriva språkvård och på vetenskaplig grund öka, levandegöra och sprida kunskaper om språk, dialekter, folkminnen, namn och andra immateriella kulturarv i Sverige.


  Gå till institutets webb: www.isof.se Länk till annan webbplats.