Sill och strömming

Clupea harengus

Sill illustrerad i färg.

Illustration av Wilhelm von Wright till boken Skandinaviens fiskar (utgiven 1836-1857).

Sill och strömming är samma art. Det som avgör vad fisken kallas är var den fiskas. Fångas den i Östersjön norr om Kristianopel i nordöstra Blekinge kallas den strömming. Fångas den längre söderut och på västkusten kallas den sill.

Ju lägre salthalten är, desto mindre blir fisken. Strömmingen är oftast mindre och magrare än sillen. Sillen kan väga upp till 1 kilo och bli 49 centimeter lång, strömmingen blir hälften så stor. Sill och strömming är mycket näringsrik fisk och båda var viktiga basvaror i äldre tid. De fiskades och saltades i stora mängder längs kusterna och var viktiga handelsvaror.

Sillen har haft en mycket stor ekonomisk betydelse och kommit till västkusten i olika perioder. En period varade mellan 1750 och pågick i ungefär 50 år. Därefter försvann sillen och återkom i stora mängder på 1870-talet. Det är den senare perioden som avspeglas i vårt arkivmaterial. En period då också ångbåtstrafiken kommit igång, vilket innebar att den saltade sillen under slutet av 1800-talet i stort sett kom att konkurrera ut östkustens saltströmming.

Böckling är rökt sill el strömming. Ordet från nederländska. Utanför vårt land är det en fiskart i östra Atlanten och Medelhavet. Här kallas den sardell i olja, med eller utan kapris.

Svartvitt fotografi. Mindre fiskebåt förtöjd i båthus. Båten är full av fisk och tre män på bryggan och en i båten hjälps åt att skaka näten fria från fisk.

Fiskare återvänder med en stor strömmingsfångst, och skakar här näten fria från fisk. Älvkarleby, Uppland år 1942. Foto: Harald Forsberg/Isof (CC BY-ND).

Kommentarer

  Du måste vara inloggad för att få kommentera

  Stängd för fler kommentarer

  300
  Uppdaterad 08 december 2021

  INSTITUTET FÖR SPRÅK OCH FOLKMINNEN

  Isof, Institutet för språk och folkminnen, är en myndighet med uppgift att bedriva språkvård och på vetenskaplig grund öka, levandegöra och sprida kunskaper om språk, dialekter, folkminnen, namn och andra immateriella kulturarv i Sverige.


  Gå till institutets webb: www.isof.se Länk till annan webbplats.