Gös

Sander lucioperca

Gös är en uppskattad sötvattenfisk, huvudsakligen i södra Sverige. Gösen blir upp till 130 centimeter lång och kan väga 15 kilo, men fiskar från 0,7–3 kilo är vanligast i våra vatten. De största fångsterna tas i Vänern, Mälaren och Hjälmaren.

Gösen förekommer längs hela ostkusten, söderut till Södermanland och i Svealands inland. Den fångades i allmänhet med nät och ryssjor efter leken på våren och kunde både saltas och torkas till förvaring.

Gös i Kokboken

Kommentarer

  Du måste vara inloggad för att få kommentera

  Stängd för fler kommentarer

  300
  Uppdaterad 08 december 2021

  INSTITUTET FÖR SPRÅK OCH FOLKMINNEN

  Isof, Institutet för språk och folkminnen, är en myndighet med uppgift att bedriva språkvård och på vetenskaplig grund öka, levandegöra och sprida kunskaper om språk, dialekter, folkminnen, namn och andra immateriella kulturarv i Sverige.


  Gå till institutets webb: www.isof.se Länk till annan webbplats.