Harr

Thymallus thymallus

Harr är en laxfisk som lever i kalla floder och större sjöar och längs kusten i norra delen av landet samt i Vättern och Klarälvens vattensystem. Den blir vanligtvis 40–50 centimeter lång och kan väga cirka 3 kilo.

I norra Sverige är harr en viktig matfisk, som fiskas efter islossningen och på våren. Fisken torkades inte, utan saltades. Linné med flera har noterat att inälvorna användes av samerna som löpe vid renosttillverkning.

Harr i Kokboken

Kommentarer

  Du måste vara inloggad för att få kommentera

  Stängd för fler kommentarer

  300
  Uppdaterad 09 december 2020

  INSTITUTET FÖR SPRÅK OCH FOLKMINNEN

  Isof, Institutet för språk och folkminnen, är en myndighet med uppgift att bedriva språkvård och på vetenskaplig grund öka, levandegöra och sprida kunskaper om språk, dialekter, folkminnen, namn och andra immateriella kulturarv i Sverige.


  Gå till institutets webb: www.isof.se Länk till annan webbplats.