Röding

Salvelinus alpinus

Röding illustrerad i färg.

Illustration av Wilhelm von Wright till boken Skandinaviens fiskar (utgiven 1836-1857).

Röding skiljer sig från övriga laxfiskar genom sina små fjäll, sina ljusa fläckar mot silvrig bakgrund och sin röda bukfärg under leken på hösten. Storröding, mindre och större fjällröding utgör tre olika arter. Vanligtvis väger den 0,5–1 kilo.

Den trivs bäst som ensam art i kallt och klart, syrerikt vatten i fjällen, men också i djupa sjöar i syd- och Mellansverige, mest känd är Vätternrödingen. Har fångats med nät och ljuster. Magen har av samerna använts som löpe vid renosttillverkning.

Röding i Kokboken

Kommentarer

  Du måste vara inloggad för att få kommentera

  Stängd för fler kommentarer

  300
  Uppdaterad 09 december 2020

  INSTITUTET FÖR SPRÅK OCH FOLKMINNEN

  Isof, Institutet för språk och folkminnen, är en myndighet med uppgift att bedriva språkvård och på vetenskaplig grund öka, levandegöra och sprida kunskaper om språk, dialekter, folkminnen, namn och andra immateriella kulturarv i Sverige.


  Gå till institutets webb: www.isof.se Länk till annan webbplats.