Torsk

Gadus Morhua

Torsk illustrerad i färg.

Illustration av Wilhelm von Wright till boken Skandinaviens fiskar (utgiven 1836-1857).

Torsk är en av våra viktigaste matfiskar. Den förekommer i större delen av Atlanten och i hela Östersjön upp till Bottenhavet.

Har fångats med agnad krok, men också med pilk, utan agn. Själva ordet torsk anses komma från betydelsen 'fisk som torkas'. Osaltad torkad torsk kallas stockfisk. Saltad torkad torsk kallas klippfisk eller kabeljo. Det danska ordet kabliau, det franska ordet cabillaud och det tyska Kabeljau betyder helt enkelt 'stor torsk'. På spanska heter torsk bacalao. Ursprunget till dessa europeiska varianter lär vara latinets baculus, som betyder 'stock'.

Torskhuvuden har på många håll ätits som en delikatess, fyllda med lever och kryddor. Ur torskens lever utvanns också fisktran eller fiskolja. Den användes, i olika kvaliteter såväl till bränsle som till kosttillskott (fisklevertran). Torskrommen används till särskilda maträtter, men i dag också i kaviar på tub.

Länkar

Havs- och vattenmyndigheten: Torsk Länk till annan webbplats.

SLU Artdatabanken: Torsk (Gadus Morhua) Länk till annan webbplats.

Kommentarer

  Du måste vara inloggad för att få kommentera

  Stängd för fler kommentarer

  300
  Uppdaterad 08 december 2021

  INSTITUTET FÖR SPRÅK OCH FOLKMINNEN

  Isof, Institutet för språk och folkminnen, är en myndighet med uppgift att bedriva språkvård och på vetenskaplig grund öka, levandegöra och sprida kunskaper om språk, dialekter, folkminnen, namn och andra immateriella kulturarv i Sverige.


  Gå till institutets webb: www.isof.se Länk till annan webbplats.