Sik

Coregonus lavaretus

Sik illustrerad i färg.

Illustration av Wilhelm von Wright till boken Skandinaviens fiskar (utgiven 1836-1857).

Sik är ett släkte laxfiskar. I Sverige förekommer flera olika sikarter som kan vara svåra att skilja åt. De större sikarna, stor- och älvsik brukar väga 1–2 kilo, men kan väga upp till 7–8 kilo.

Siken förekommer i så gott som hela landet i sjöar, älvar och längs syd- och ostkusten och går också upp i Öresund.

Sik är en delikatess som kan stekas, kokas, gravas, och rökas som andra laxfiskar. Rommen används till kaviar. Sikfesten i Torne älv är årets stora fiskehändelse då man fångar massor av lekande sik och steker den på pinnar över öppen eld.

Fångas främst i samband med leken under hösten och förvintern.

Kommentarer

  Du måste vara inloggad för att få kommentera

  Stängd för fler kommentarer

  300
  Uppdaterad 08 december 2021

  INSTITUTET FÖR SPRÅK OCH FOLKMINNEN

  Isof, Institutet för språk och folkminnen, är en myndighet med uppgift att bedriva språkvård och på vetenskaplig grund öka, levandegöra och sprida kunskaper om språk, dialekter, folkminnen, namn och andra immateriella kulturarv i Sverige.


  Gå till institutets webb: www.isof.se Länk till annan webbplats.