Länkar och lästips

Vill du fördjupa dig om fisk och fiske? Här har vi samlat litteratur och länkar på temat.

Litteratur

Andersdotter, Gunnel & Frieberg, Christina (2014). Kustfiske – från Fifång till Nävekvarn. Trosa: Fiskeområde Kustlinjen.

Brusewitz, Gunnar (1977). Silverlöjan och den fattiges tröst. Stockholm: Wahlström & Widstrand.

Dyhlén, Göran & Kåll, Kerstin (2004). Fiskedon. Om fiske och redskap förr i tiden. Stockholm: Bokförlaget DN.

Frennhoff, Folke (1998). Boken om sill. Skånska sillacademien. Stockholm: Boström.

Hellgren, Kerstin (1971). Sill och strömming. Stockholm: Natur och kultur.

Johansen, Jahn Otto (2006). Klippfisk. Kulturhistorisk kokebok. Norge: NW Damm & søn AS.

Jungståhl, Herbert (1988). Blekingefiskarna. Etnologisk studie av saltsjöfiskarna i Blekinge 1670-1985. Karlskrona: Blekinge läns museum.

Lindell, Gunilla, Svanberg, Ingvar (2014). Insjöfisk. Recept och kulturhistoria. Farsta: Molin & Sorgenfrei.

Pettersson, Olof Peter & Isaksson, Knut (1999). Nybyggares dagliga leverne: nybyggare i Vilhelmina i mitten av 1800-talet. Skrifter utgivna av Språk- och folkminnesinstitutet, Dialekt-, ortnamns- och folkminnesarkivet i Umeå. Serie C, Folkminnen och folkliv. Umeå: DAUM - Dialekt-, ortnamns- och folkminnesarkivet.

Selling, Jan (2009). Långsam fisk. Torkning, rökning och saltning på skärgårdsvis. Hjorted: Ostkultur förlag.

Sundström, Stefan, Andersson, Jeanette (2010). Stefans lilla gröna. En handbok i utanförskap. Stockholm: ETC förlag.

Svanberg, Ingvar (2000). Havsråttor, kuttluckor och rabboxar. Folklig kunskap om fiskar i Norden. Studia ethnobiologica 6. Stockholm: Bokförlaget Arena.

Svanberg, Ingvar (1999) Badfiske efter id (Leuciscus idus). Ett bidrag till nordisk etnobiologi. Svenska Landsmål och svenskt folkliv 1999. Uppsala: Kungl. Gustav Adolfs Akademien.

Svensson, Patrik (2019). Ålevangeliet: berättelsen om världens mest gåtfulla fisk. Stockholm: Albert Bonniers förlag.

Länkar

 

Frågelistor

Berättelser, citat och information hämtad från institutets samlingar kommer i första hand från svar på följande frågelistor:

M219 Frågor rörande surfisk, gravfisk, lutfisk och liknande Pdf, 1.1 MB, öppnas i nytt fönster.

M25 Jakten och fiskets betydelse för hushållningen Pdf, 4.1 MB, öppnas i nytt fönster.

Uppdaterad 09 december 2020

INSTITUTET FÖR SPRÅK OCH FOLKMINNEN

Isof, Institutet för språk och folkminnen, är en myndighet med uppgift att bedriva språkvård och på vetenskaplig grund öka, levandegöra och sprida kunskaper om språk, dialekter, folkminnen, namn och andra immateriella kulturarv i Sverige.


Gå till institutets webb: www.isof.se Länk till annan webbplats.