Makrill

Scomber scombrus

Makrill illustrerad i färg.

Illustration av Wilhelm von Wright till boken Skandinaviens fiskar (utgiven 1836-1857).

Makrill kan bli 40–60 centimeter lång och är under våren och sommaren allmän i Skagerack, Kattegatt och Öresund, och vid enstaka tillfällen i Östersjön.

Makrill har fiskats i stora mängder på västkusten och under medeltiden var den en viktig handelsvara i de nordiska hamnarna. Från denna tid härstammar också själva namnet makrill, som är nederländska. Många vägrade förr att äta makrill, eftersom den påstods äta liken av drunknade människor. En föreställning som det fortfarande finns spår av.

Makrill i Kokboken

Kommentarer

  Du måste vara inloggad för att få kommentera

  Stängd för fler kommentarer

  300
  Uppdaterad 08 december 2021

  INSTITUTET FÖR SPRÅK OCH FOLKMINNEN

  Isof, Institutet för språk och folkminnen, är en myndighet med uppgift att bedriva språkvård och på vetenskaplig grund öka, levandegöra och sprida kunskaper om språk, dialekter, folkminnen, namn och andra immateriella kulturarv i Sverige.


  Gå till institutets webb: www.isof.se Länk till annan webbplats.