Matkultbloggen

En blogg om traditionell matkultur och gamla recept


  • Från Roquefort till Boxholm – betydelsen av ett livsmedels ursprung och namn


    Regionala variationer i matkulturen grundar sig till stor del på de naturliga förutsättningarna, som i en äldre tid var helt avgörande. Åsa Holmgren skriver om ursprungsmärkning av livsmedel och om regionala skillnader i matkultur. Läs mer


Tidigare inlägg

Om bloggen

Här bloggar vi om måltider, matlagning, råvaror, matvanor och annat som hör traditionell matkultur till. Dessutom testlagar vi gamla recept från institutets arkiv och delar med oss av såväl framgångar och kanonrecept som motgångar och tveksamma resultat.

Inläggen skrivs av institutets egna medarbetare och externa skribenter. Vill du bidra med ett inlägg? Kontakta oss!

INSTITUTET FÖR SPRÅK OCH FOLKMINNEN

Isof, Institutet för språk och folkminnen, är en myndighet med uppgift att bedriva språkvård och på vetenskaplig grund öka, levandegöra och sprida kunskaper om språk, dialekter, folkminnen, namn och andra immateriella kulturarv i Sverige.


Gå till institutets webb: www.isof.se Länk till annan webbplats.