Matkultbloggen

En blogg om traditionell matkultur och gamla recept

  • Två vuxna och två barn framför ett hus tillsammans med en gris och en ko.

    Vi har aldrig ätit så mycket kött som vi gör nu


    I äldre tid var kött en uppskattad men sällsynt del av kosthållet. Efter jakt och slakt togs nästan alla delar på djuret omhand. Åsa Holmgren berättar om den nya köttkategorin på Matkult.se och om hur vi i dag har mycket att lära från självhushållets tid. Läs mer


Tidigare inlägg

Om bloggen

Här bloggar vi om måltider, matlagning, råvaror, matvanor och annat som hör traditionell matkultur till. Dessutom testlagar vi gamla recept från institutets arkiv och delar med oss av såväl framgångar och kanonrecept som motgångar och tveksamma resultat.

Inläggen skrivs av institutets egna medarbetare och externa skribenter. Vill du bidra med ett inlägg? Kontakta oss!

INSTITUTET FÖR SPRÅK OCH FOLKMINNEN

Isof, Institutet för språk och folkminnen, är en myndighet med uppgift att bedriva språkvård och på vetenskaplig grund öka, levandegöra och sprida kunskaper om språk, dialekter, folkminnen, namn och andra immateriella kulturarv i Sverige.


Gå till institutets webb: www.isof.se Länk till annan webbplats.