Berättelser från arkivet

Här har vi plockat ut några längre berättelser från arkivet om mjölk. Klicka på citatet för att läsa hela berättelsen.

Stina själv i rent vitt förkläde mäter ut mjölken och i varje krus kommer en liten extra mjölktår

Astrid Angel, Ask, Skåne

Strax efter frukosten började torpargummorna komma för att byta mjölk med mor Lena i hennes yste.

Astrid Norberg, Nottebäck, Småland

Af vasslan, som på bonnespråk kallas för tråkevatten, kokas i vanliga fall gröt

C G Nilsson, Ålem, Småland

Då vill jag lofva att vi fingo brådtom ut till vårt ostkar igen, ty om ostmassan får stå för länge blir den hård.

Elsa Grönquist, Skokloster, Uppland

Hulta-Kersti tog opp massan i ett kar och sen la in den i en tygtrasa, och den fick ligga i den.

Karolina Edbom, Västra Vingåker, Södermanland

Wasslen de fick användes både till gröt och degspad och därtill så fick dom en glad pratstund.

K J Nilsson, Karlstorp, Småland

Man plägade bära flötgröt i barnsängkost, att bjuda främmande på vid förekommande tillfällen.

Kristina Granberg, Sveg, Härjedalen

Renmjölkningen hörde till en av de viktigaste arbetsuppgifterna i renskötseln under höstmånaderna

Lars Walkaepää, Lappland

Hennes första göromål var att sätta fart på det eviga messmörskoket, vilket hon sedan vid alla tillfällen som gavs hade att se till

Per Asplund, Alfta, Hälsingland

Uppdaterad 08 december 2021

INSTITUTET FÖR SPRÅK OCH FOLKMINNEN

Isof, Institutet för språk och folkminnen, är en myndighet med uppgift att bedriva språkvård och på vetenskaplig grund öka, levandegöra och sprida kunskaper om språk, dialekter, folkminnen, namn och andra immateriella kulturarv i Sverige.


Gå till institutets webb: www.isof.se Länk till annan webbplats.