Länkar och lästips

Vill du fördjupa dig på temat öl? Här har vi samlat litteratur och länkar på temat.

Litteratur

Bennett, Judith M (1996) Ale, Beer, and Brewsters in England: Women’s Work in a Changing World 1300-1600. New York & Oxford.

Blom, Edward (2007). Tyskarna som industrialiserade Stockholms bryggerinäring : en studie i till Stockholm invandrade tyska bryggare och bryggeriarbetare under 1800-talets senare hälft, med inriktning på nätverk och personer. Bromma: Centrum för näringslivshistoria.

Bring, Samuel E (1944). Bayerska ölet 100 år i Sverige : Till minnet av pioniären Fredrik Rosenquist af Åkershult. Stockholm: HW Tullberg.

Chapman, Nathaniel G, Lellock, J Slade, & Lippard, Cameron D. (red.) (2017) Untapped: Exploring the Cultural Dimensions of the Craft Beer Revolution. Morgantown.

Drobin, Ulf. “Mjödet och offersymboliken i fornnordisk religion” I: (red.) Bäckman, Louise m.fl. (1991)Studier i religionshistoria tillägnade Åke Hultkrantz s. 97-141.Löberöd: Plus Ultra.

Faxälv, Anna, Olofsson, Björn & Oscarsson, Bo (2008). Öl och dricka - dryckestillverkning i Jämtland/ Härjedalen. Östersund: Eldrimner.

Gourvish, Terry & Wilson, Richard G (red.) (1998). The Dynamics of the Modern Brewing Industry. New York.

von Hofsten, Nils.(1960) Pors och andra humleersättningar och ölkryddor i äldre tider. Uppsala: Gustav Adolfsakademien för folklivsforskning.

Hornsey, Ian S. (2003). A History of Beer and Brewing. Cambridge.

Johansson, Bengt W & Salmonsson, Anders (red.) (2000). Våra drycker: till vardags och fest. Stockholm: Carlssons.

Karlsson Strese, Else-Marie & Tollin, Clas (2015): Humle. Det gröna guldet. Stockholm: Nordiska Museets Förlag.

Kjellberg, Sven T (1964) Ölets Käril, Kulturen 1964 (En årsbok till medlemmarna av Kulturhistoriska föreningen för södra Sverige) Lund: Kulturen.

Kuusela, Tommy (2014): Öl och mjöd under vikingatid Länk till annan webbplats.. I Maltesen, nr 2-2014.

Lundqvist, Torbjörn. (1995). Den stora ölkartellen: branschorganisering och kartellbildning i bryggeriindustrin 1885-1914. Uppsala.

Nelson, Max (2005). The Barbarian’s Beverage: A History of Beer in Ancient Europe. New York.

Olsson, Magnus (1992). Ölframställning i förhistorien. Umeå: Inst för arkeologi Umeå universitet.

Smith, Gavin D (2014). Beer: A Global History. London.

Strese, Els-Marie K & Clas Tollin (2015). Humle - det gröna guldet. Stockholm: Nordiska museet.

Thunæus, Harald (1968) Ölets historia i Sverige. I: Från äldsta tider till 1600-talets slut. Stockholm: Almqvist&Wiksell.

Thunæus, Harald (1970). Ölets historia i Sverige. II: 1700- och 1800-talen. Stockholm: Almqvist&Wiksell.

Topelius, Christer (red) (1967). För gott öls skull: ölhistoria och ölhistorier. Stockholm: Geber.

Uggla, Arvid Hj (1960) Linné om öl och ölbrygd. Stockholm: Svenska Bryggareföreningen.

Unger, Richard W (2004) Beer in the Middle Ages and the Renaissance. Philadelphia.

Länkar

Frågelistor

Berättelser, citat och information hämtad från institutets samlingar kommer i första hand från svar på följande frågelistor:

Uppdaterad 15 juli 2021

INSTITUTET FÖR SPRÅK OCH FOLKMINNEN

Isof, Institutet för språk och folkminnen, är en myndighet med uppgift att bedriva språkvård och på vetenskaplig grund öka, levandegöra och sprida kunskaper om språk, dialekter, folkminnen, namn och andra immateriella kulturarv i Sverige.


Gå till institutets webb: www.isof.se Länk till annan webbplats.