Berättelser från arkivet

Här har vi plockat ut ett par längre ölberättelser från arkivet. Klicka på citatet för att läsa hela berättelsen.

”Husbonden och hans två drängar ta sig i sommarhettan, framför det nyss hemkörda hölasset, ur sina typiska stora muggar en välbehövlig styrketår från Fru Linnéas just till slåttern avslutade ölbrygd”

Gunhild Thörn, Hablingbo, Gotland

 

”Den av gammalt på orten brukade maltdrycken benämndes dricka. Med öl menade man bättre och kraftigare brygd, som innehöll betydligt mera malt än vanligt dricka. Sådant bryggdes endast till de större högtiderna samt till särskilt festliga tillfällen, såsom bröllop och begravningar.”

Lovisa Jansson, Fellingsbro, Västmanland

Uppdaterad 23 maj 2018

INSTITUTET FÖR SPRÅK OCH FOLKMINNEN

Isof, Institutet för språk och folkminnen, är en myndighet med uppgift att bedriva språkvård och på vetenskaplig grund öka, levandegöra och sprida kunskaper om språk, dialekter, folkminnen, namn och andra immateriella kulturarv i Sverige.


Gå till institutets webb: www.isof.se Länk till annan webbplats.