Använda materialet

Arkivmaterialet som finns på Matkult.se tillgängliggörs under Creative Commons-licensen BY-ND. Det innebär att du enklare kan återanvända och dela materialet i olika sammanhang.

Det arkivmaterial som finns på webbplatsen - arkivuppteckningar och bilder - tillgängliggörs under Creative Commons-licensen BY-ND (Erkännande-IngaBearbetningar). Det innebär att du får dela, kopiera och vidaredistribuera materialet för alla ändamål, även kommersiellt. Detta gäller under förutsättning att du ger korrekt erkännande. Du får heller inte sprida materialet i bearbetad form.

Här hittar du en sammanfattning av vad som gäller för licensen: Erkännande-IngaBearbetningar 2.5 Sverige (CC BY-ND 2.5 SE) Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.. Fler länkar hittar du under rubriken Läs mer om upphovsrätt och licenser.

Bilder från andra institutioner

Licensen gäller endast det material där Institutet för språk och folkminnen har upphovsrätt. På matkult.se finns flera bilder och illustrationer från andra kulturarvsinstitutioner. I dessa bilder anges upphovsman och eventuella licenser i bildtexten, och bilden är länkad till källan. För dessa bilder är det angiven licens som gäller och ansvarig institution ska kontaktas vid frågor som gäller återanvändning.

Uppdaterad 16 juli 2021

INSTITUTET FÖR SPRÅK OCH FOLKMINNEN

Isof, Institutet för språk och folkminnen, är en myndighet med uppgift att bedriva språkvård och på vetenskaplig grund öka, levandegöra och sprida kunskaper om språk, dialekter, folkminnen, namn och andra immateriella kulturarv i Sverige.


Gå till institutets webb: www.isof.se Länk till annan webbplats.