Instruktioner för kartan

Uppteckningar och recept

Kartan på matkult.se består av materal från institutets arkiv i Uppsala, Göteborg, Lund och Umeå. Det är svar på olika frågelistor och recept (se vidare på sidan Arkivmaterial i kartan). Uppteckningarna är sorterade efter socken, vilket gör att koordinatpunkten ligger på sockenkyrkan och inte på den exakta plats där uppteckningen gjordes.

Uppteckningarna finns framför allt som inskannade original i pdf-format. Ett antal uppteckningar är utvalda och presenterade som redigerade poster, där vi har renskrivit vissa avsnitt och ger information om uppteckningen och de inblandade upptecknarna och informanterna.

Recepten från den Lundellska samlingen och från de handskrivna kokböckerna, finns ej inskannade utan återges endast i utskriven form.

Koordinatpunkter

Alla blåfärgade punkter på kartan är klickbara och markerar orter med uppteckningar ifrån. Klickar man på en blå punkt med en siffra på, vilket markerar att det finns flera sökträffar från området, zoomar kartan in. Klickar man på en blå punkt utan siffra öppnas en förteckning över mattraditioner och recept från området.

Sökningar

Det finns flera olika sätt att söka i kartan:

  • Orter. Är man intresserad av alla uppteckningar från en viss ort är det lättaste sättet att klicka sig fram till orten man är intresserad av och på så sätt få en förteckning över alla texter från området. Det går också att söka på enskilda socknar.
  • Kategori. Genom att välja kategori i listan till höger på kartan visas enbart uppteckningar om det valda ämnet. Genom att klicka på informationssymbolen till höger flyttas du till kunskapsdelen i respektive ämne.
  • Fritextsök. Det går även att söka i matkartan med ett fritextsök. Fritextsöket omfattar inte de inskannade originaluppteckningarna, utan endast recepten i kokboken och de utvalda posterna.

Visa resultat på kartan

Klickar man på en blå prick öppnas en förteckning över sökresultat och eventuella andra mattraditioner eller recept från orten. Utifrån listan väljer man den uppteckning man är intresserad av genom att klicka på dess titel. Därefter är det möjligt att läsa uppteckningen som utvald post och/eller som skannat original. Här finns också information om upptecknare, berättare och var i institutets samlingar berättelsen finns.

Visa resultat som lista

Alla sökresultat visas dels på kartan, dels i form av en lista. Under ”Visa resultat som lista” återfinns en förteckning över sökresultat med information om titel, kategori, socken och landskap, uppteckningsår och materialtyp.

Bakgrundskarta och heatmap

Till vänster på kartan är det möjligt att zooma ut eller in. Med hjälp av symbolerna under är det möjligt att visa resultaten som punkter men också som heatmap och cirklar, vilka synliggör antalet mattraditioner och recept per område.

Mina uppteckningar

Det är möjligt att spara en uppteckning som man är intresserad av med hjälp av stjärnan bredvid titeln, längst upp på sidan. Sparade uppteckningar återfinns sedan under rubriken ”Mina uppteckningar”. Där är det också möjligt att dela på Facebook eller kopiera länken till dem.

Uppdaterad 24 maj 2018

INSTITUTET FÖR SPRÅK OCH FOLKMINNEN

Isof, Institutet för språk och folkminnen, är en myndighet med uppgift att bedriva språkvård och på vetenskaplig grund öka, levandegöra och sprida kunskaper om språk, dialekter, folkminnen, namn och andra immateriella kulturarv i Sverige.


Gå till institutets webb: www.isof.se Länk till annan webbplats.