Programmet för odlad mångfald (POM)

POM är ett nationellt program för att bevara den genetiska mångfalden bland odlade växter.

POM har funnits sedan 2000, som ett resultat av FN:s Konvention för biologisk mångfald som Sverige undertecknade 1993. Sveriges Lantbruksuniversitet har sedan 2012 ansvaret för POMs verksamhet.

POMs viktigaste uppgifter är att:

 • inventera, samla in och bevara kulturväxterväxter
 • öka användningen av våra kulturväxter
 • forska om växterna
 • informera och utbilda
 • samarbeta internationellt

Genom olika upprop har POM inventerat, samlat in och dokumenterat unika och intressanta växter för framtiden: frukt och bär, köksväxter, sparris, humle mm. Med insamlandet följer också berättelser om växterna och deras historia.

I Nationella genbanken bevaras äldre sorter av frukt, bär, köks- och prydnadsväxter som samlats in genom POM och valts ut för långsiktigt bevarande.

Kommentarer

  Du måste vara inloggad för att få kommentera

  Stängd för fler kommentarer

  300
  Uppdaterad 19 juni 2018

  INSTITUTET FÖR SPRÅK OCH FOLKMINNEN

  Isof, Institutet för språk och folkminnen, är en myndighet med uppgift att bedriva språkvård och på vetenskaplig grund öka, levandegöra och sprida kunskaper om språk, dialekter, folkminnen, namn och andra immateriella kulturarv i Sverige.


  Gå till institutets webb: www.isof.se Länk till annan webbplats.