Matiga ortnamn

Bakas det mycket i Bullmark och dricks det mycket i Ölremma? Vi tittar närmare på några matiga ortnamn i Sverige.

Bullmark

Bullmark är en tätort i Sävars socken i Västerbotten. I förleden Bull- kan ingå mansbinamnet Bulle, kanske med syftning på en tjock och rund person. Efterleden -mark betyder 'nybygge i skog eller på utmark'. Tidigaste belägget för namnet stavas Bullemarck år 1543.

Matfors

Matfors är en tätort i Tuna socken i Medelpad, som fått sitt namn efter forsen Matforsen. Förleden Mat- vittnar om ett givande fiske i forsen. Tidigaste belägget för namnet stavas Mattffårss år 1552.

Ostvik

Ostvik är en tätort i Byske socken i Västerbotten och namnet kan faktiskt ha med matvarubeteckningen ost att göra. Namnet uttalas "Åsstvik" och "åsst" är Byskemål för ost. Men det finns osäkerheter i namntolkningen, förleden Ost- kan också vara kopplad till den närliggande bäcken, Storbäcken, som tidigare hette Osta och där innebörden är oviss.

Mestokoski

Mestokoski är en fors i Kalixälven i Tärendö socken i Norrbotten. Namnets förled, Mesto-, kan vara en meänkielisk återgivning av nordsamiskans meastos som är en maträtt tillagad av fisk och bär. Kanske liknade vattnet i forsen den hoprörda maträtten? Efterleden är meänkieliskans koski 'fors'.

Ölsremma

Ölsremma är en socken i Västergötland som fått sitt namn efter en gård med samma namn. Förleden Öls- har inte med drycken att göra utan är kopplad till det fornsvenska mansnamnet Ylvir eller det fornsvenska ordet ylve 'varghop, vargbestånd'. Efterleden -rem finns med som beteckning för en långsträckt höjd eller annan remliknande terrängformation.

Svenskt ortnamnslexikon

Blir du nyfiken på vad ortnamnen betyder och hur de kommit till? Boken Svenskt ortnamnslexikon tar upp mer än 6 000 olika namn på städer, kommuner, samhällen, socknar, sjöar, älvar och berg i Sverige.

Läs mer

Isof.se: Svenskt ortnamnslexikon 2016 Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Uppdaterad 13 juli 2021

INSTITUTET FÖR SPRÅK OCH FOLKMINNEN

Isof, Institutet för språk och folkminnen, är en myndighet med uppgift att bedriva språkvård och på vetenskaplig grund öka, levandegöra och sprida kunskaper om språk, dialekter, folkminnen, namn och andra immateriella kulturarv i Sverige.


Gå till institutets webb: www.isof.se Länk till annan webbplats.