Mat i dialekterna

I våra svenska dialekter finns en rik flora av namn, uttryck och benämningar som speglar matkulturen. Här tittar vi närmare på ett urval av några matiga dialektord.

Gräddbulle, kokosbulle

Gräddiga dialektord

Krabbelurer, skrabbelucker

Lev, läfsa

Okärt bär har många namn

Potatis i dialekterna

Rotabagge

Smola, bryta

Stickelbär

Tvesovla, sovelhund

Uppdaterad 16 augusti 2018

INSTITUTET FÖR SPRÅK OCH FOLKMINNEN

Isof, Institutet för språk och folkminnen, är en myndighet med uppgift att bedriva språkvård och på vetenskaplig grund öka, levandegöra och sprida kunskaper om språk, dialekter, folkminnen, namn och andra immateriella kulturarv i Sverige.


Gå till institutets webb: www.isof.se Länk till annan webbplats.