Berättelse från arkivet

I arkivet finns flera berättelser om jakt, slakt och beredning av kött. Här kan du läsa Johan Holmboms berättelse om jakt och Lars Walkeapääs berättelse om renslakt.

Beträffande inkomster av årets jakt, kunde denna variera högst betydligt beroende på vilttillgången under jakttiderna. Likaså varierade den mängd av till exempel fågelvilt som man använde i det egna hushållet, av samma orsak som ovan nämnts. Det hände till exempel att det var rikligt med fågelvilt under jakttiden då man jagade för avsalu, till exempel till mitten av mars månad, men sedan avtog fågeltillgången (ripa) varför det ej blev mycket som användes i hushållet. Långt tillbaka i tiden, (början av 1800 talet o senare) använde man nästan uteslutande all fågel i egna hushållet.

Läs hela berättelsen från Johan Holmbom

För de dåtida renskötande samerna var renköttet den allra vanligaste och viktigaste födan.

Under den långa fjällvistelsen gällde det att familjerna hade tillräckligt med livsmedel. Förutom de andra basmatvarorna som till exempel mjöl, gryn, kaffe och socker var renköttet ett av de viktigaste baslivsmedlen.

Familjerna konsumerade dagligen renkött och vanligt var att varje familj slaktade en matren ungefär varannan vecka under hösten och vintern. Större familjer slaktade ännu oftare.

Det var husbonden som skötte om renslaktningen i samråd med hustrun.

Läs hela berättelsen från Lars Walkeapää

Kommentarer

  Du måste vara inloggad för att få kommentera

  Stängd för fler kommentarer

  300
  Uppdaterad 08 december 2021

  INSTITUTET FÖR SPRÅK OCH FOLKMINNEN

  Isof, Institutet för språk och folkminnen, är en myndighet med uppgift att bedriva språkvård och på vetenskaplig grund öka, levandegöra och sprida kunskaper om språk, dialekter, folkminnen, namn och andra immateriella kulturarv i Sverige.


  Gå till institutets webb: www.isof.se Länk till annan webbplats.