Länkar och lästips

Vill du fördjupa dig om kött och charkuteritraditioner? Här har vi samlat litteratur och länkar på temat.

Litteratur


Arnstberg, Karl-Olov & Björklund, Anders (2011). Korvboken – hjälpreda och kulturhistoria. Stockholm: Carlssons Bokförlag.

Cserhalmi, Niklas (2004). Djuromsorg och djurmisshandel 1860-1925. Synen på lantbrukets djur och djurplågeri i övergången mellan bonde- och industrisamhälle. Hedemora: Gidlunds

Hallander, Håkan (1989). Svenska lantraser. Veberöd: Bokförlaget Blå Ankan.

Harnesk, Victoria (2014). Smak på Sápmi: Samisk mat, tradition, innovation och framtid. Slow food Sápmi. Stockholm: Boktryckarna/Lyxo förlag.

Huuva, Per (2019). Aitta. Ursprungsmat med rötterna i den samiska och tornedalska matkulturen. Huuvas förlag.

Israelsson, Carin (2005). Kor och människor. Nötkreatursskötsel och besättningsstorlekar på torp och herrgårdar 1850-1914. Hedemora: Gidlunds.

Keyland, Nils (1919/1989). Svensk allmogekost I-II. Stockholm: Carlssons förlag i samarbete med Institutet för folklivsforskning och Nordiska museet.v

Leibring, Katarina & Svanström, Ingvar (2017). Geten i Sverige – kulturhistoriska och samtida perspektiv. Uppsala: Institutet för språk och folkminnen.

Leibring, Katarina & Svanström, Ingvar (2021). Nötkreatur i Sverige. Kulturhistoriska och samtida perspektiv. Uppsala: Institutet för språk och folkminnen.

Lindell, Gunilla & Svanberg, Ingvar (2010). Hjärtegott! Riktig mat för barn och vuxna. Stockholm: Dialogos förlag.

Meyer von Bremen, Ann-Helen & Rundgren, Gunnar (2020). Kornas planet: om jordens och mångfaldens beskyddare. Stockholm: Ordfronts förlag.

Människan och naturen. Etnobiologi i Sverige 1 (2001). Pettersson, Börge, Svanberg, Ingvar & Tunón, Håkan (red). Stockholm: Wahlström och Widstrand, Sveriges Lantbruksuniversitet, Centrum för biologisk mångfald, Uppsala Universitet.

Människan och faunan. Etnobiologi i Sverige 3 (2007). Tunón, Håkan, Iwarsson, Mattias & Manktelow, Stephen (red). Stockholm: Wahlström och Widstrand, Sveriges Lantbruksuniversitet, Centrum för biologisk mångfald, Uppsala Universitet.

Ryd, Lilian (2015). Urfödan: Om självhushållets mat hos folk i Lappland. Skellefteå: Ord&visor.

Scherman, Jan (2020). Den svenska korvresan: berättelser om ett mathantverk som förenar. Stockholm: Norstedts.

Tillhagen, Carl-Herman (1987). Allmogejakt i Sverige. Stockholm: LTs förlag.

Frågelistor

Berättelser, citat och information hämtad från institutets samlingar kommer i första hand från svar på följande frågelistor:

M25 Jakten och fiskets betydelse för hushållningen Pdf, 4.1 MB, öppnas i nytt fönster.

Uppdaterad 15 juli 2021

INSTITUTET FÖR SPRÅK OCH FOLKMINNEN

Isof, Institutet för språk och folkminnen, är en myndighet med uppgift att bedriva språkvård och på vetenskaplig grund öka, levandegöra och sprida kunskaper om språk, dialekter, folkminnen, namn och andra immateriella kulturarv i Sverige.


Gå till institutets webb: www.isof.se Länk till annan webbplats.