Berättelser från arkivet

Här har vi plockat ut några längre berättelser från arkivet om ägg och hönsskötsel. Klicka på citatet för att läsa hela berättelsen.

Hon sköta alltid själf hönsen med liten hjälp af barnen som äro i skolåldern, och hon är mycket nöjd med sin hönsgård och tänker så småningom att öka ut den till dess förra storlek

Ellen Larsson, Tumbo, Södermanland

Av ägg insamlades sådana huvudsakligen från storskrak och måsfåglar, men det hände nog inte så sällan att även andra sjöfågelägg slank med

John Westin, Möja och Blidö, Uppland

Uppdaterad 25 januari 2021

INSTITUTET FÖR SPRÅK OCH FOLKMINNEN

Isof, Institutet för språk och folkminnen, är en myndighet med uppgift att bedriva språkvård och på vetenskaplig grund öka, levandegöra och sprida kunskaper om språk, dialekter, folkminnen, namn och andra immateriella kulturarv i Sverige.


Gå till institutets webb: www.isof.se Länk till annan webbplats.