Länkar och lästips om ägg och fjäderfä

Litteratur

Bringéus Nils-Arvid (2009). Den skånska smaken. Stockholm: Carlssons i samarbete med skåneländska gastronomiska akademien.

Genrup, Kurt (1980). Äggkakan - en skånsk landskapssymbol. Gastronomisk kalender 1981. Gastronomiska akademien. Stockholm: LT:s förlag

Hallander, Håkan (2010). Svenska lantraser: deras betydelse förr och nu. Stockholm: Dejavu.

Människan och naturen. Etnobiologi i Sverige 1 (2001). Pettersson, Börge, Svanberg, Ingvar & Tunón, Håkan (red). Stockholm: Wahlström och Widstrand, Sveriges Lantbruksuniversitet, Centrum för biologisk mångfald.

Människan och naturen. Etnobiologi i Sverige 3 (2007). Iwarsson, Mattias, Manktelow, Stephen & Tunón, Håkan (red). Stockholm: Wahlström och Widstrand, Sveriges Lantbruksuniversitet, Centrum för biologisk mångfald.

Östlund, Barbro (1996). Gråärter och doppekopp: Bohuslänsk mat med tradition. Skrifter utgivna av Bohusläns museum och Bohusläns hembygdsförbund nr 53. Uddevalla: Bohusläns museum.

Frågelistor

Citat från arkiven är framför allt hämtade från svar på olika frågelistor som Institutet för språk och folkminnen skickat ut (läs mer om våra frågelistor här Länk till annan webbplats.).

Uppdaterad 15 juli 2021

INSTITUTET FÖR SPRÅK OCH FOLKMINNEN

Isof, Institutet för språk och folkminnen, är en myndighet med uppgift att bedriva språkvård och på vetenskaplig grund öka, levandegöra och sprida kunskaper om språk, dialekter, folkminnen, namn och andra immateriella kulturarv i Sverige.


Gå till institutets webb: www.isof.se Länk till annan webbplats.