Berättelser från arkivet

Här har vi plockat ut några längre berättelser från arkivet om palt, pannkakor och andra mjölrätter. Klicka på citatet för att läsa hela berättelsen.

I regel gjordes de runda, något tillplattade, men om till exempel en hel strömming skulle läggas in, erhöll palten en mera avlång form.

Anna Olivia Larsson och Hilma Nilsson, Misterhult, Småland

Sen jag började laga till själv så brukade jag då hellre ta i ett ägg i vattnet, och så blodet. Då blev den mycket mörare och godare pannkakan.

Sandy Lindström, Stenträsk, Västerbotten

Uppdaterad 08 september 2020

INSTITUTET FÖR SPRÅK OCH FOLKMINNEN

Isof, Institutet för språk och folkminnen, är en myndighet med uppgift att bedriva språkvård och på vetenskaplig grund öka, levandegöra och sprida kunskaper om språk, dialekter, folkminnen, namn och andra immateriella kulturarv i Sverige.


Gå till institutets webb: www.isof.se Länk till annan webbplats.