Länkar och lästips om mjölrätter

Litteratur

Ek-Nilsson, Katarina (1974). Vattgröt och klimp - om matvanor i Södermanland under 1800- och 1900-talen. Sörmländska handlingar 31. Nyköping: Södermanlands hembygds- och museiförbund.

Fjellström, Christina & Håkan Liby (2003). Det svenska julbordet. Rötter, riter, rätter från år 1000 till 2000. Stockholm: Carlssons.

Fröberg, Jana & Lönngren, Vanda (2016). Gröt. En fantastisk historia. Stockholm: Verbal förlag.

Genrup, Kurt (1980). Äggkakan - en skånsk landskapssymbol, Gastronomisk kalender 1981. Stockholm: Gastronomiska akademien, LTs förlag.

Hansell, Sigurd (1978). Gröt från A-Ö. Stockholm: LTs förlag

Ivarsson, Andreas & Johansson, Joakim KE (2016). Blekinge. En resa till mer än sill och kroppkakor. Hässelby: Andreas Ivarsson.

Keyland, Nils (1919/1989). Svensk allmogekost I-II. Stockholm: Carlssons förlag i samarbete med Institutet för folklivsforskning och Nordiska museet.

Mattsson, Karl Fredrik (2018). Palt. En svensk klassiker i osedvanligt många varianter. Stockholm: Norstedts.

Medelius, Hans (1977). Om öländska kroppkakor - och något om andra, Gastronomisk kalender 1978. Stockholm: Gastronomiska akademien, PA Norstedt & Söners förlag.

Nyman, Åsa (1984). Knettir, klåbb, kams och palt. Nordskandinavisk etnologi vol 3. Etnologiska studier tillägnade Phebe Fjällström. Umeå: Etnologiska Institutionen vid Umeå universitet.

Olsson, Alfa (1958). Om allmogens kosthåll. Institutet för västsvensk kulturforskning. Göteborg: Gleerups.

Rehnberg, Mats (1978). Blå välling – sur sill. Vällingklockor och vällingramsor. Stockholm: LT i samarbete med Institutet för folklivsforskning.

Östlund, Barbro (1996). Gråärter och Doppekopp. Bohuslänsk mat med tradition. Uddevalla: Bohusläns museum.

Länkar

Frågelistor

Citat från arkiven är framför allt hämtade från svar på olika frågelistor som Institutet för språk och folkminnen skickat ut (läs mer om våra frågelistor här Länk till annan webbplats.).

Uppdaterad 15 juli 2021

INSTITUTET FÖR SPRÅK OCH FOLKMINNEN

Isof, Institutet för språk och folkminnen, är en myndighet med uppgift att bedriva språkvård och på vetenskaplig grund öka, levandegöra och sprida kunskaper om språk, dialekter, folkminnen, namn och andra immateriella kulturarv i Sverige.


Gå till institutets webb: www.isof.se Länk till annan webbplats.