Saltgurkor

Beredning

Af körsbärs, svarta vinbärs, vindrufs och ekblader, tages lika mycket af hvarje sort, hvaraf ett tjockt hvarf lägges i bottnen på en ekbytta af en fjerdings storlek, samt deröfver ett hvarf gröna omogna friska gurkor och deröfver ett hvarf smått skuren pepparrot, samt ett hvarf dillkronor, tillika med en nypa stött alun. Nu fortfares i samma ordning med blader, gurkor, pepparrot mm tills byttan är full innemot. Emedlertid tages 3 skålpund fint salt hvarpå hälles så mycket friskt vatten, att det kan stå öfver gurkorna. När saltet är väl smält, slås denna lake på gurkorna i byttan, som öfvertäckes med en botten som går ner deri; sålunda får de stå i fyra dagar att jäsa, hvarefter ofvanpå bottnen lägges som präss, en 3 markers sten. Sättes byttan nu ner i en källare, kunna gurkorna på detta sätt förvaras året igenom.

Man kan äfven bereda lake härtill af 1 qvarter salt till hvarje kanna vatten som kokas och påslås kallt.

Recept från: Kok- och hushållsbok för Tarflig Matlagning, 1884 (Uppsala, 16196)

Kommentarer

  Du måste vara inloggad för att få kommentera

  Stängd för fler kommentarer

  300
  Uppdaterad 05 februari 2021

  INSTITUTET FÖR SPRÅK OCH FOLKMINNEN

  Isof, Institutet för språk och folkminnen, är en myndighet med uppgift att bedriva språkvård och på vetenskaplig grund öka, levandegöra och sprida kunskaper om språk, dialekter, folkminnen, namn och andra immateriella kulturarv i Sverige.


  Gå till institutets webb: www.isof.se Länk till annan webbplats.