Fisk och fiske

Här hittar du bilder på temat fisk och fiske. Klicka på bilden för att se den i större format (öppnas i nytt fönster). Du kan också se bilderna i ursprungsuppteckningen genom att klicka på den tillhörande pdf:en.

Lappland: Fiske i Njuonjes, Kvikkjokk juni 1944–1950

Uppteckning: 19162

Svartvitt fotografi. Båt på sjö med fjäll i bakgrunden.

"Denna bild visa 'Nalta-välmah' vid högvatten, och i vars kanalmynning E. Holmbom just synes beredd att sätta ut ett nät". Foto: Johan Holmbom/Isof (CC BY-ND).

Svartvitt fotografi. Närbild på fiskenät över sjö.

Juni 1950. Foto: Johan Holmbom/Isof (CC BY-ND).

Svartvitt fotografi. Man somsitter i en båt och slår mot vattenytan med åran.

"Sedan alla nät utlagts, rodde man så ett stycke in i kanalen, uppströms, där man vände och--- började slå i vattnet på bägge sidor av båten. Härvid skrämdes de, innanför näten, stående rödingarna, mot dessa då dom gick fast, varpå man med en åra lyfte opp nätet och lösgjorde fisken varpå man åter lät nätet sjunka". Foto: Johan Holmbom/Isof (CC BY-ND).

Svartvitt fotografi. Man sitter i fören på en båt och ror.

"Denna bild är tagen en morgon då man är i färd med att vittja näten i kanalen. Man rodde först längs nätet för att se om någon särskilt stor röding gått på, eller satt dåligt fast". Foto: Johan Holmbom/Isof (CC BY-ND).

Svartvitt fotografi. Man står vid en sjö och hänger upp nät på en torkställning.

"Efter det att näten upptagits och man kommit tillbaka till sin båtlänning vid fiskekojan vidtager så nätens utredning, vilket arbete kan ske på smala stänger eller på käppar med en klyka i toppen". 1949. Foto: Johan Holmbom/Isof (CC BY-ND).

Svartvitt fotografi. En man sitter vid upphängda när och lagar en del av nätet som ligger i knät

"På lediga tider sysslar man med andra till fisket hörande arbeten såsom exempelvis lagning av nät. Det uppstår alltid en del revor, större och mindre som måste lappas igen". Foto: Johan Holmbom/Isof (CC BY-ND).

Svartvitt fotografi. En man sitter på huk vid brygga och rensar fisk.

"Sedan näten är färdiga, och börja torka kan man gå in i kojan och få litet till livs till exempel en mugg kaffe, varefter arbetet med fisken börjar. Det blir då i första hand att skära opp dom och avlägsna innanmätet. Man tager dock vara på levern och tarmen, åtminstone av de större fiskarna och lägger dessa tillsammans med de avkapade huvudena i ett särskilt fat. Dessa huvuden, levrar och tarmar skall, jämte en eller annan hel röding, utgöra förmiddagskoket". Foto: Johan Holmbom/Isof (CC BY-ND).

Svartvitt fotografi. En man lägger fiskkött på en trälår.

"Den fisk som är avsedd för rökning klyves på särskilt sätt, så att de kluvna hälfterna sammanhänga vid huvud- och stjärtända". Foto: Johan Holmbom/Isof (CC BY-ND).

Teckning på gulnat papper föreställande fiskar som är upphängda på trästörar ovanför en rökanläggning.

"Rökning av röding". Teckning av Johan Holmbom den 12 juni 1948. Foto: Isof (CC BY-ND).

Teckning på gulnat papper föreställande en man som står på strandkanten vid ett vattendrag och höjer ett ljuster över vattenytan.

"Laxfångst med ljuster". Teckning av Johan Holmbom 1948. Foto: Isof (CC BY-ND).

Teckning på gulnat papper föreställande ett fiskeljuster.

Fiskeljuster. Teckning av Johan Holmbom den 12 juni 1948. Foto: Isof (CC BY-ND).

Svartvitt fotografi. Man går på isen med fjäll i bakgrunden.

"Senhöstfiske i Tarraure.--- Slutet av oktober 1944". Foto: Johan Holmbom/Isof (CC BY-ND).

Lappland: Nätfiske i Kursujärvi och Jukkasjärvi år 1946–1949

Uppteckning: 18610 och 20253

Svartvitt fotografi. Person som står vid en sjö och hänger upp när på en torkställning.

"Näten hängas. Kursujärvi juli 1946". Foto: Israel Ruong/Isof (CC BY-ND).

Svartvitt fotografi. Närbild på man som hänger upp ett nät på en torkställning av trä.

"Näten hängas upp. Kursujärvi juli 1946". Foto: Israel Ruong/Isof (CC BY-ND).

Svartvitt fotografi. Man som står i fören på en båt och håller i ett nät.

"Nätfiske i Kursujärvi. Juli 1946". Foto: Israel Ruong/Isof (CC BY-ND).

Svartvitt fotografi. Man som står i fören på en båt och sänker ned eller lyfter upp ett stort nät i vattnet.

"Nätfiske i Kursujärvi. Juli 1946". Foto: John Westin/Isof (CC BY-ND).

Svartvitt fotografi. Man står på isen och vrider på någon slags vevanordning i trä.

"Nätfiske i Puoltjajokk". 1949. Foto: Israel Ruong/Isof (CC BY-ND).

Svartvitt fotografi. En man sitter i fören på en båt och drar in nät från vattnet.

"Fiske i Lainioälven. Näten läggas i bakvattnet bakom stenar - längre stycke ju längre bakvattnet, ju större sten desto längre bakvatten. För att få bakvattnet längre brukar man ibland sätta ris runt stenen. Sigvard Torneus från Övre Soppero vittjar näten, som lagts föregående kväll". 1949. Foto: Israel Ruong/Isof (CC BY-ND).

Södermanland: Fiske på Helgarö år 1966

Uppteckning: 26181 Pdf, 26.2 MB, öppnas i nytt fönster.

Fotografi av man som står på gård och håller upp ett trälock tillhörande en brunn.

"Osvald Andersson visar sump. Inbyggd i maken för att förvara fisk, som skall nyttjas för gårdens eget behov. Sumpen består av en cementerad brunn, till vilken vatten ledes genom ett rör. Notboden skymtar i fotots övre högra hörn". Foto: Algot Lundberg/Isof (CC BY-ND).

Svartvitt fotografi. Man som står med ett ben i en båt och en båt på bryggan och flyttar en fisk från båten till en öppning i bryggan.

"Sump, inbyggd i båt. Fisken flyttas från båtsumpen till den större sumpen vid båtbryggan". Foto: Algot Lundberg/Isof (CC BY-ND).

Svartvitt fotografi. Man som står i eka och håller i en håv samtidigt som han tittar mot kameran.

"Beteshåv och sump, inbyggd i båt. Båten uppgives vara den äldsta i bruk". Foto: Algot Lundberg/Isof (CC BY-ND).

Svartvitt fotografi. Man står vid en stor trälåda och håller i en lång håv.

"Sänkhåv och sump, uppdragen på land". Foto: John Westin/Isof (CC BY-ND).

Svartvitt fotografi. Man står uppställd framför kameran och håller i två stora grunda korgar.

"Kålfat, större och mindre. Det större har nyttjats för nät, det mindre för långrev". Foto: Algot Lundberg/Isof (CC BY-ND).

Svartvitt fotografi. Nät som hänger på tork över träställningar i en skog.

"Torkställning för nät, notboden belägen till vänster, vid baksluttningen ner mot sjön". Foto: Algot Lundberg/Isof (CC BY-ND).

Svartvitt fotografi. Närbild på hängande nät.

"Flarn, gammat och nytt i samma nät, dels fyrkantiga flarn av kork, dels flarn av plast". Foto: Algot Lundberg/Isof (CC BY-ND).

Svartvitt fotografi. Stuga som står i sluttning med sjö i bakgrunden.

"Notbod. Torkställning för nät till höger, uppe på backen. Båtbryggan skymtar till vänster på fotografiet". Foto: Algot Lundberg/Isof (CC BY-ND).

Uppland: Nejonögonfiske i Älvkarleby år 1969

Uppteckning: 27843 Pdf, 12 MB, öppnas i nytt fönster.

Svartvitt fotografi. Närbind på hand som håller i en ål-liknande nejönöga.

"E. Söderström håller här ett nejonöga". Nejonögonfiske i Älvkarleby år 1969. Foto: Wolter Ehn/Isof (CC BY-ND).

Svartvitt fotografi. Två tunnliknande trätinor som ligger under vatten, fastklämda av större stenar.

"Den nutida fiskemetoden begränsar sig till utläggning av en eller ett par nejonögontinor i så kallad strömhugg och hålls där på plats med stenar". Foto: Wolter Ehn/Isof (CC BY-ND).

Svartvitt fotografi. Två tunnliknande trätinor som ligger under vatten, fastklämda av större stenar.

"Två nedstenade tinor i ett strömhugg". Foto: Wolter Ehn/Isof (CC BY-ND).

Svartvitt fotografi. En man som står i stenig älv med vatten upp till knäna och lyfter en tunnliknande tina i trä.

"E. Söderström lyfter upp den tunga tinan". Foto: Wolter Ehn/Isof (CC BY-ND).

Svartvitt fotografi. En man som står i stenig älv med vatten upp till knäna och lyfter en tunnliknande tina i trä.

"E. Söderström placerar den vittjade tinan tillbaka i strömhugget". Foto: Wolter Ehn/Isof (CC BY-ND).

Svartvitt fotografi. Man står på stenar och häller ålliknande fiskar från en trätina till en säck som står på marken.

"E. Söderström tömmer nejonögonen ur tinan i säcken". Foto: Wolter Ehn/Isof (CC BY-ND).

Svartvitt fotografi. Närbild på en jutesäck full med långsmala, ålliknande nejonögon.

"Säcken med levande, krälande nejonögon". Foto: Wolter Ehn/Isof (CC BY-ND).

Svartvitt fotografi. Närbild på bänk med två bunkar fulla med nejonögon. Ovanför bunkarna håller ett par händer i ett nejonöga.

"Nejonögonen, som lagts i plastbunken tillsammans med salt, stryks rena från slem och läggs i en emaljbunke". Foto: Wolter Ehn/Isof (CC BY-ND).

Svartvitt fotografi. Närbild på händer som tar nejonögon från en bunke och radar upp dem på ett stort järnhalster.

"Uppstrykning av ett halster. Märk att uppläggningen börjar med att man först lägger fisken mitt på halstret". Foto: Wolter Ehn/Isof (CC BY-ND).

Svartvitt fotografi.Kvinna som står vid arbetsbänk och lägger upp fiskar på ett halster.

"Uppstrykning av ett halster". Foto: Wolter Ehn/Isof (CC BY-ND).

Svartvitt fotografi. Kvinna som står böjd över en gammal järnspis där det ligger stora halster med fiskar och ryker. I förgrunden syns ytterligare ett väntande halster.

"Under hällarna eldas med meterved. Observera halstret med nyuppstrukna nejonögon (omkring 32 stycken)". Foto: Wolter Ehn/Isof (CC BY-ND).

Svartvitt fotografi. Kvinna som står vid järnhäll där det ligger fem olika halster fulla med nejonögon som det ryker om när hon vänder dem med eldtång.

"Med en eldtång eller spade vänds nejonögonen". Foto: Wolter Ehn/Isof (CC BY-ND).

Uppland: Vinternotfiske och lyntfiske på Möja år 1929

Uppteckning: 2114-1 (vinternotfiske) Pdf, 101.2 MB, öppnas i nytt fönster. och 2114-2 (lyntfiske) Pdf, 66.6 MB, öppnas i nytt fönster.

Svartvitt fotografi föreställande redskap uppställda i snön. Fotografiet är uppklistrat på ett papper där det står förklaringar till varje redskap.

Vinternotfiske på Möja år 1929. Foto: John Westin/Isof (CC BY-ND).

Svartvitt fotografi. Två män som drar eb träställning över isen. I bakgrunden syns flera personer.

Vinternotfiske på Möja år 1929. Foto: John Westin/Isof (CC BY-ND).

Svartvitt fotografi. Grupp män som drar en släde över isen.

Vinternotfiske på Möja år 1929. Foto: John Westin/Isof (CC BY-ND).

Svartvitt fotografi. Två män som breder ut ett stort nät över en vak.

Vinternotfiske på Möja år 1929. Foto: John Westin/Isof (CC BY-ND).

Svartvitt fotografi. Man står på isen och vrider på någon slags vevanordning i trä.

Vinternotfiske på Möja år 1929. Foto: John Westin/Isof (CC BY-ND).

Svartvitt fotografi. En grupp män står bakom en öppen vak intill vilken det står en släde. Några drar i fastsatta rep som löper över vaken.

Vinternotfiske på Möja år 1929. Foto: John Westin/Isof (CC BY-ND).

Svartvitt fotografi. Sju personer hjälps åt att dra ett stort nät över eller genom en vak i isen.

Vinternotfiske på Möja år 1929. Foto: John Westin/Isof (CC BY-ND).

Svartvitt fotografi. Nio män står samlade runt en vak. Några av dem håller på att dra ett stort nät över eller genom vaken.

Vinternotfiske på Möja år 1929. Foto: John Westin/Isof (CC BY-ND).

Svartvitt fotografi föreställande flera män som står bredvid varandra på isen och stöter med stora störar i vattnet.

Lyntfiske på Möja år 1929. Foto: John Westin/Isof (CC BY-ND).

Svartvitt fotografi. Fem män som står på isen och stöter i isen med störar och verktyg.

Lyntfiske på Möja år 1929. Foto: John Westin/Isof (CC BY-ND).

Svartvitt fotografi. Fem män som står på isen och stöter i isen med störar och verktyg.

Lyntfiske på Möja år 1929. Foto: John Westin/Isof (CC BY-ND).

Uppdaterad 09 december 2020

INSTITUTET FÖR SPRÅK OCH FOLKMINNEN

Isof, Institutet för språk och folkminnen, är en myndighet med uppgift att bedriva språkvård och på vetenskaplig grund öka, levandegöra och sprida kunskaper om språk, dialekter, folkminnen, namn och andra immateriella kulturarv i Sverige.


Gå till institutets webb: www.isof.se Länk till annan webbplats.