När utbröt de så kallade potatiskravallerna på Södermalm i Stockholm?

Svar (visas när spelaren gjort ett val)

De så kallade potatiskravallerna inträffade på Södermalm i Stockholm år 1917. Orsaken var en brist på potatis och andra livsmedel som orsakats av det pågående världskriget och missväxt.

INSTITUTET FÖR SPRÅK OCH FOLKMINNEN

Isof, Institutet för språk och folkminnen, är en myndighet med uppgift att bedriva språkvård och på vetenskaplig grund öka, levandegöra och sprida kunskaper om språk, dialekter, folkminnen, namn och andra immateriella kulturarv i Sverige.


Gå till institutets webb: www.isof.se Länk till annan webbplats.