Vilket är ett annat vanligt namn för svampsjukdomen potatisbladmögel?

Svar (visas när spelaren gjort ett val)

Svampsjukdomen potatisbladmögel (Phytophthora infestans) kallas också för potatispest. När sjukdomen når potatisknölarna kallas den för brunröta.

INSTITUTET FÖR SPRÅK OCH FOLKMINNEN

Isof, Institutet för språk och folkminnen, är en myndighet med uppgift att bedriva språkvård och på vetenskaplig grund öka, levandegöra och sprida kunskaper om språk, dialekter, folkminnen, namn och andra immateriella kulturarv i Sverige.


Gå till institutets webb: www.isof.se Länk till annan webbplats.