I vilken samhällsklass inleddes potatisodlingen på 1700-talet?

Svar (visas när spelaren gjort ett val)

Potatisodlingen inleddes på slott och herrgårdar, och i de högre stånden fanns flera personer som propagerade för ökad användning av potatis. Den mest kände potatisivraren är Jonas Alströmer.

INSTITUTET FÖR SPRÅK OCH FOLKMINNEN

Isof, Institutet för språk och folkminnen, är en myndighet med uppgift att bedriva språkvård och på vetenskaplig grund öka, levandegöra och sprida kunskaper om språk, dialekter, folkminnen, namn och andra immateriella kulturarv i Sverige.


Gå till institutets webb: www.isof.se Länk till annan webbplats.