Potatisskörden slår rekord

1940 skördades 2 294 000 ton potatis i Sverige, och det är den högsta siffran någonsin enligt Statistiska centralbyråns historiska statistik. Idag är siffran betydligt lägre, 2016 skördades 553 000 ton matpotatis i Sverige.

Uppdaterad 23 maj 2018

INSTITUTET FÖR SPRÅK OCH FOLKMINNEN

Isof, Institutet för språk och folkminnen, är en myndighet med uppgift att bedriva språkvård och på vetenskaplig grund öka, levandegöra och sprida kunskaper om språk, dialekter, folkminnen, namn och andra immateriella kulturarv i Sverige.


Gå till institutets webb: www.isof.se Länk till annan webbplats.