Under vilket århundrade introducerades bayersk öl och pilsner i Sverige?

Svar (visas när spelaren gjort ett val)

Under andra halvan av 1800-talet blev underjäst öl, bayersk öl och pilsner, populär. Den nya ölen var ljus, klar och mindre söt än "svenskölen" som snabbt konkurrerades ut av nykomlingen.

INSTITUTET FÖR SPRÅK OCH FOLKMINNEN

Isof, Institutet för språk och folkminnen, är en myndighet med uppgift att bedriva språkvård och på vetenskaplig grund öka, levandegöra och sprida kunskaper om språk, dialekter, folkminnen, namn och andra immateriella kulturarv i Sverige.


Gå till institutets webb: www.isof.se Länk till annan webbplats.