Till vad används separatorn på ett mejeri?

Svar (visas när spelaren gjort ett val)

Separatorn används för att skilja grädden från mjölken. När separatorn vevas runt och roterar med högt varvtal, pressas mjölken, som är tyngst, ut mot väggarna och som är lättare samlas i mitten. Mjölken och grädden rinner ut genom två utloppsrör.

INSTITUTET FÖR SPRÅK OCH FOLKMINNEN

Isof, Institutet för språk och folkminnen, är en myndighet med uppgift att bedriva språkvård och på vetenskaplig grund öka, levandegöra och sprida kunskaper om språk, dialekter, folkminnen, namn och andra immateriella kulturarv i Sverige.


Gå till institutets webb: www.isof.se Länk till annan webbplats.