Vad är ystning?

Svar (visas när spelaren gjort ett val)

Ystning är samma sak som osttillverkning. Metoden bygger på att de fasta och näringsrika beståndsdelarna i mjölken, protein och äggviteämnen, tas tillvara. För att skilja ur dessa delar från vasslen, som i huvudsak består av vatten och mjölksocker, måste de koagulera.

INSTITUTET FÖR SPRÅK OCH FOLKMINNEN

Isof, Institutet för språk och folkminnen, är en myndighet med uppgift att bedriva språkvård och på vetenskaplig grund öka, levandegöra och sprida kunskaper om språk, dialekter, folkminnen, namn och andra immateriella kulturarv i Sverige.


Gå till institutets webb: www.isof.se Länk till annan webbplats.