Vad är dagens filmjölk ett exempel på?

Svar (visas när spelaren gjort ett val)

Filmjölk är ett exempel på syrad mjölk. Det var förr ett sätt att få mjölken att hålla längre. Mjölk syrades med en särskild kultur, täte, eller så fick den självsurna.

INSTITUTET FÖR SPRÅK OCH FOLKMINNEN

Isof, Institutet för språk och folkminnen, är en myndighet med uppgift att bedriva språkvård och på vetenskaplig grund öka, levandegöra och sprida kunskaper om språk, dialekter, folkminnen, namn och andra immateriella kulturarv i Sverige.


Gå till institutets webb: www.isof.se Länk till annan webbplats.