Vad är råmjölk?

Svar (visas när spelaren gjort ett val)

Den första mjölk som kon släpper fram efter kalvning kallas för råmjölk. Den koagulerar utan tillsatser och användes bland annat till kalvdans/kalvost och råmjölkspannkaka.

INSTITUTET FÖR SPRÅK OCH FOLKMINNEN

Isof, Institutet för språk och folkminnen, är en myndighet med uppgift att bedriva språkvård och på vetenskaplig grund öka, levandegöra och sprida kunskaper om språk, dialekter, folkminnen, namn och andra immateriella kulturarv i Sverige.


Gå till institutets webb: www.isof.se Länk till annan webbplats.