Vilka spannmål används traditionellt till tunnbröd?

Svar (visas när spelaren gjort ett val)

Fram till 1800-talet var tunnbrödet basmat i större delen av norra och västra Sverige och bakades på den säd som kunde odlas där: korn och havre.

INSTITUTET FÖR SPRÅK OCH FOLKMINNEN

Isof, Institutet för språk och folkminnen, är en myndighet med uppgift att bedriva språkvård och på vetenskaplig grund öka, levandegöra och sprida kunskaper om språk, dialekter, folkminnen, namn och andra immateriella kulturarv i Sverige.


Gå till institutets webb: www.isof.se Länk till annan webbplats.