Vad är en skvaltkvarn? 

Svar (visas när spelaren gjort ett val)

Skvaltkvarn är en mindre vattenkvarn för husbehov. Även om kapaciteten i en skvaltkvarn var begränsad kunde man mala betydligt mer mjöl med den än med den tidigare handkvarnen.

INSTITUTET FÖR SPRÅK OCH FOLKMINNEN

Isof, Institutet för språk och folkminnen, är en myndighet med uppgift att bedriva språkvård och på vetenskaplig grund öka, levandegöra och sprida kunskaper om språk, dialekter, folkminnen, namn och andra immateriella kulturarv i Sverige.


Gå till institutets webb: www.isof.se Länk till annan webbplats.